حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » عکس جدید (صفحه ی 3)

عکس جدید

نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


نگار جواهریان روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

نوشته نگار جواهریان در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

شبنم مقدمی در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


شبنم مقدمی روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم مقدمی در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم مقدمی در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم مقدمی در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

نوشته شبنم مقدمی در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

ندا جبرائیلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۲ عکس)


ندا جبرائیلی روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر ندا جبرائیلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (2 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر ندا جبرائیلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (2 عکس)

نوشته ندا جبرائیلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۲ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

شبنم فرشادجو در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


شبنم فرشادجو روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در روز دوم در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در روز دوم در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در روز دوم در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در روز دوم در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

نوشته شبنم فرشادجو در روز دوم در ۳۶مین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

فرشته آلوسی و همسرش در جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


فرشته آلوسی به همراه همسرش (محمودرضا قدیریان) جمعه در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر فرشته آلوسی و همسرش در جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر فرشته آلوسی و همسرش در جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر فرشته آلوسی و همسرش در جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

نوشته فرشته آلوسی و همسرش در جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

نهال دشتی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


نهال دشتی روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت .

جشنواره جهانی فیلم فجر نهال دشتی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نهال دشتی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نهال دشتی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

نوشته نهال دشتی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس) اولین بار در عکسیاتو | عکس بازیگران. پدیدار شد.لینک منبع

نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۵ عکس)


عکس های نیکی مظفری روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر نیکی مظفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)لینک منبع

خاطره اسدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های خاطره اسدی روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر خاطره اسدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر خاطره اسدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر خاطره اسدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر خاطره اسدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)لینک منبع

بیتا بیگی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های بیتا بیگی روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر بیتا بیگی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر بیتا بیگی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر بیتا بیگی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر بیتا بیگی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)لینک منبع

امیر جدیدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


عکس های امیر جدیدی روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

بازیگران جشنواره جهانی فیلم فجر امیر جدیدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

بازیگران جشنواره جهانی فیلم فجر امیر جدیدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

بازیگران جشنواره جهانی فیلم فجر امیر جدیدی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک