خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » عکس جدید (صفحه ی 4)

عکس جدید

پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۸ عکس)


عکس های پریناز ایزدیار روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر پریناز ایزدیار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (8 عکس)لینک منبع

شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های شقایق فراهانی روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شقایق فراهانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)لینک منبع

میترا حجار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های میترا حجار روز جمعه گذشته در دومین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر میترا حجار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر میترا حجار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر میترا حجار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر میترا حجار در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)لینک منبع

پانته آ پناهی ها در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


عکس های پانته آ پناهی ها روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

بازیگران بازیگران زن ایرانی پانته آ پناهی ها در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)

بازیگران بازیگران زن ایرانی پانته آ پناهی ها در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)

بازیگران بازیگران زن ایرانی پانته آ پناهی ها در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)لینک منبع

مهسا علافر در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


عکس های مهسا علافر روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر مهسا علافر در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر مهسا علافر در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر مهسا علافر در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)لینک منبع

سهیلا گلستانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های سهیلا گلستانی روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر سهیلا گلستانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر سهیلا گلستانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر سهیلا گلستانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر سهیلا گلستانی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (4 عکس)لینک منبع

هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۵ عکس)


عکس های هانیه توسلی روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشن منتقدان و نویسندگان هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشن منتقدان و نویسندگان هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشن منتقدان و نویسندگان هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشن منتقدان و نویسندگان هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)

جشن منتقدان و نویسندگان هانیه توسلی در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (5 عکس)لینک منبع

بهناز جعفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


عکس های بهناز جعفری روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

بازیگران بازیگران زن ایرانی بهناز جعفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

بازیگران بازیگران زن ایرانی بهناز جعفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)

بازیگران بازیگران زن ایرانی بهناز جعفری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (3 عکس)لینک منبع

شبنم فرشادجو در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)


عکس های شبنم فرشادجو روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر شبنم فرشادجو در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۳ عکس)لینک منبع

فاطمه معتمد آریا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)


عکس های فاطمه معتمد آریا روز پنجشنبه گذشته در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو

آرام جعفری«سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر» پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران در حال برگزاری است.

جشنواره جهانی فیلم فجر فاطمه معتمد آریا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر فاطمه معتمد آریا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر فاطمه معتمد آریا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)

جشنواره جهانی فیلم فجر فاطمه معتمد آریا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ عکس)لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک